15 април 2014

За слушане: "Jesus Christus, unser Heiland", изп. Нева Кръстева

Изпълнение на Нева Кръстева на баховата хорална прелюдия "Jesus Christus, unser Heiland" BWV 665 от концерта на 13-ти април в НМА "Проф. П. Владигеров"

Снимки от концерта:


Няма коментари: