11 май 2014

За слушане: Нева Кръстева - "Подражание на Солер" (изп. Нева Кръстева и Маргарита Кръстева)

Композиция на проф. Нева Кръстева - "Подражание на Солер" за пиано/чембало и орган в изпълнение на авторката на компизицията - Нева Кръстева (орган) и Маргарита Кръстева (пиано). Запис от концерт на преподавателите от Клавирна катедра на НМА "проф. Панчо Владигеров", 12-ти март 2014 г.

Няма коментари: