18 януари 2011

СЪОБЩЕНИЕ относно докладите от конференцията по повод откриването на новия орган в НМА

Тъй като предстои издаване на сборник с докладите от конференцията по повод откриването на новия орган в НМА, се умоляват участниците да представят докладите си в електронен вид на езика, на който са четени на е-mail: krokotak@hotmail.com (до д-р Сабин Леви)
Моля, подгответе и кратко резюме на Вашия доклад (около 100 думи), с цел преведената му версия да намеря място в сборника.

Няма коментари: