04 октомври 2008

Нов цикъл от концерти на Нева Кръстева

КОНЦЕРТНИ МАТИНЕТА НА НЕВА КРЪСТЕВА - орган
"ОРГАНОВА МУЗИКА ЗА ДУШАТА"
____________________________________________

11 октомври (събота)
Зала "България", 11:30. Вход свободен

В програмата:
Д. БУКСТЕХУДЕ - Шакона C moll
Й. ПАХЕЛБЕЛ - Прелюдия, фуга и шакона в D moll
П. ХИНДЕМИТ - Соната No. I в 4 части
И. С. БАХ - Пасакалия C moll
____________________________________________

16 ноември (неделя)
Зала "България", 11:30. Вход свободен

В програмата:
Д. БУКСТЕХУДЕ - Прелюдия, фуга и шакона C dur
Й. П. СВЕЛИНК - Хроматична фантазия
ДЖ. ФРЕСКОБАЛДИ - II част на Messa della Domenica
Ф. МЕНДЕЛСОН - БАРТОЛДИ - Соната D dur
Й. С. БАХ - Прелюдия и фуга F moll
____________________________________________

20 декември (събота)
Зала "България", 11:30. Вход свободен

КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ

В програмата:
Й. С. БАХ - Пасторал в 4 части
АНТОН БРУКНЕР - Прелюдия, фуга и постлюдия D moll
ДЖ. ФРЕСКОБАЛДИ - I част на Messa della Domenica - Токата и 12 обработки на Kyrie - Christe - Kyrie
Й. С. БАХ - "Това са десетте Божи заповеди"
Й. С. БАХ - Прелюдия и фуга C dur