19 февруари 2013

Теория

Ако ви се чете теоретична тематика:
Теория за консонансите