17 февруари 2008

Концерт за орган и глас в НБУ

В петък, 22 февруари, от 18 часа в аулата на Нов български университет ще се състои концерт за орган и глас под ръководството на проф. д-р Нева Кръстева. Програмата включва произведения от Фрескобалди, Пахелбел, Бах, Перголези, Лист, Регер, Волф и Хиндемит.

Участват Мария Славова, Лилия Кукучева, Марина Тодорова, Росен Драганов, Васил Макаринов и Александър Васев – студенти от класа по орган на проф. д-р Нева Кръстева, и солистите Миглена Павлова, Катя Бенинг и Албена Евтимова.


09 февруари 2008

Финанси за орган

Комисията по култура в Общински съвет - Варна одобри близо 2000 € за резервни части, материали и инструменти за органа във ФКЦ - Варна. Имайки предвид че органът не е общинска собственост, общинските съветници нагледно доказаха че изкуството е обществено - публична духовна стойност и необходимост, а не държавно-бюрократична принадлежност. Благодарим на всички съветници и специална благодарност и уважение към г-н Неделчо Михайлов - общински съветник и член на Комисията по култура, за инициативата и приноса му за приемането на проекта.