19 януари 2009

Нов цикъл от концерти на Нева Кръстева

Нева Кръстева ще изнесе няколко концерта към поредния си цикъл "Музика за душата". Този път концертите ще дъдат четири като първият ще бъде на 1ви февруари.

П Р О Г Р А М А :

1.II, неделя, 11:30, Зала "България"
Й. С. БАХ - Прелюдия и фуга C dur
Й. С. БАХ - Соната d moll
Д. ШОСТАКОВИЧ - Прелюдия и фуга g moll
ДЖ. ФРЕСКОБАЛДИ - из "Messa delli Apostoli"
Й. С. БАХ - Прелюфия и фуга g moll

8.III, неделя, 11:30, Зала "България"
Й. С. БАХ - 2 хорала: "Христос, нашият Господ дойде на реката Йордан" и "Ние Вярваме в един Бог" от III. Teil der Clavierübung
ДЖ. ФРЕСКОБАЛДИ - из "Messa delli Apostoli"
Ц. ФРАНК - Хорал h moll
Й. С. БАХ - "Отче наш, който си на небето" от III. Teil der Clavierübung
Й. С. БАХ - Прелюфия и фуга h moll

12.IV, неделя (Цветница), 11:30, Зала "България"
Й. С. БАХ - 3 хорала: "Иисус Христос, нашият спасител", "Слава на Господ във висините" и "От дълбока мъка викам към теб" от III. Teil der Clavierübung
ДЖ. ФРЕСКОБАЛДИ - Из "Messa delli Apostoli"
Й. БРАМС - Прелюдия и фуга g moll
Й. Брамс - 2 хорала: "О, колко блажени" и "О, Боже, кротки Боже"
Й. С. БАХ - Прелюдия и фуга g moll

24.V, неделя (св. св. Кирил и Методий) 11:30, Зала "България"
ДЖ. ФРЕСКОБАЛДИ - Бергамаска и Капричо от "Fiori musicali"
Й. С. БАХ - Kyrie-Christe-Kyrie от от III. Teil der Clavierübung
Ц. ФРАНК - Хорал a moll
А. БРУКНЕР - Прелюдия и фуга c moll
А. БРУКНЕР - Прелюдия C dur
Й. С. БАХ - Прелюдия и тройна фуга в Es dur