09 февруари 2008

Финанси за орган

Комисията по култура в Общински съвет - Варна одобри близо 2000 € за резервни части, материали и инструменти за органа във ФКЦ - Варна. Имайки предвид че органът не е общинска собственост, общинските съветници нагледно доказаха че изкуството е обществено - публична духовна стойност и необходимост, а не държавно-бюрократична принадлежност. Благодарим на всички съветници и специална благодарност и уважение към г-н Неделчо Михайлов - общински съветник и член на Комисията по култура, за инициативата и приноса му за приемането на проекта.

Няма коментари: