24 октомври 2011

Лекция и концерт на проф. Нева Кръстева

На 10-ти ноември проф. Нева Кръстева ще изнесе лекция и концерт под надслов "Хоралната традиция като възпитание и терапия". Събитието ще се състои в Националната музикална академия в София и е с начален час 19 ч. Концертната програма е тематична - съставена е от хорална музика от различни епохи.

П Р О Г Р А М А

Дж. Фрескобалди - из "Fiori musicali"
Д. Букстехуде - Хорал "Ich ruf zu Dir"
Й. С. Бах - Хорал "Ich ruf zu Dir"
Й. С. Бах - Хорал "Herzlich tut mich verlangen"
Й. Брамс - 2 хорала върху "Herzlich tut mich verlangen"
Ц. Франк - Хорал a moll
Й. С. Бах - "O Lamm Gottes, unschuldig" от 17-те Лайпцигски хорала

Няма коментари: