09 май 2012

Концерт на студенти на проф. д-р Нева Кръстева

Органовият клас на проф. д-р Нева Кръстева ще изнесе концерт в аулата на НБУ на 19-ти май, събота. Ще участват органистите Мария Славова, Лилия Кукучева, Васил Макаринов, Виргиния Нейчева, Емил Михов, Олга Коева, Ралица Трифонова, Кристофър Холман и Антоанета Цокова. Солист в програмата ще бъде Кристофър Холман - бас. Ще прозвучат произведения от старите майстори Фрескобалди и Свелинк, от бароковия репертоар на Букстехуде, Пахелбел и Бах и една композиция от Онегер. 
Начало 18:00 часа, вход свободен.

П Р О Г Р А М А

Д. Букстехуде (1637 - 1707) - Прелюдия a-moll, BuxWV 153
изп. Лилия Кукучева
Й. С. Бах (1685 - 1750) - Хорал "Mein Jesu, dem die Seraphinen"
изп. Кристофър Холман (бас) и Васил Макаринов
Й. С. Бах - Фуга g moll
изп. Олга Коева
Й. С. Бах - Фуга по тема от Легренци
изп. Лукреция Димова
Й. С. Бах - Прелюдия и фуга f dur
изп. Антоанета Цокова
Й. С. Бах - хорал "O Lamm Gottes, unschuldig"
изп. Емил Михов
Й. С. Бах - Прелюдия и фуга c dur
изп. Ралица Трифонова
Я. П. Свелинк (1562 - 1621) - Ехо Фантазия
изп. Кристофър Холман
Й. Пахелбел (1653 - 1706) - Шакона d moll
изп. Васил Макаринов
Й. С. Бах - Токата и фуга e moll
изп. Виргиния Нейчева
А. Онегер (1892 - 1955) - Фуга cis moll
изп. Мария Славова
Й. С. Бах - Фантазия "Komm Heiliger Geist, Herre Gott", BWV 651
изп. Мария Славова
Й. С. Бах - Jesu, deine liebeswunden
изп. Кристофър Холман (бас) и Ралица Трифонова

Няма коментари: