20 октомври 2012

II концерт от цикъла "Органова палитра"

БАРОКОВИ АНСАМБЛИ 
 22-ри октомври 2012 г.
 Велин Илиев - орган
Валентин Геров - виола
Вълчан Вълчанов - обой ƒ 

 Йохан Пахелбел (1653-1706) ‚
 Хорална партита „Was Gott tun, das ist wohlgetan”  

Марен Маре (1656-1728) 
Фантазия за виола и орган 

  Г. Ф. Хендел (1685-1759)
Соната в си бемол мажор за обой и генералбасƒ

  Г. Ф. Телеман (1681-1767)
 Соната в ми минор за обой и генералбасƒ

  Й. Л. Кребс (1713-1780)  
 Фантазия за обой и орган

  пауза

  Й. С. Бах (1685-1750)
Хорална фантазия „Komm, Heiliger Geist, Herre Gott” BWV 651

  Г. Ф. Телеман
Триосоната в до минор за обой, виола и генералбас

  Й. С. Бах Прелюдия и фуга в до минор BWV 546

 22-ри октомври 2012 г,
 Зала "България"
начало: 19 ч.
вход: 10, 12, 15 лв.

Няма коментари: