01 юли 2014

Хидравлисът от Татарево, Първомайско

Праобразът на съвременния тръбен органа е водният орган (хидравлис), създаден от Ктесибий от Александрия през 3 век пр. Хр. Инструментът използва силата на водното налягане, за да произведе въздушна струя към тръбите. Използван е за озвучаване на гладиаторските двубои в Римската империя. В експозицията на Националния археологически музей може да бъде видяно нещо много любопитно, единствено по рода си намерено досега в България - това е римско релефно изображение на такъв орган, намерено в района на антично светилище в Татарево, Първомайско. Сцената изобразява края на гладиаторски двубой. Тежковъоръжен гладиатор, застъпил триножник и рециарий, молещ зрителите за пощада. Между тях арбитър, който задържа ожесточения победител Епиптас от тежката категория. На заден план двама души свирят на воден орган. Гръцки надпис: Епиптас пулсатор (който удря) Края на II - началото на III век. сл. Хр.

Няма коментари: