16 декември 2009

Старият орган в Зала "България"

Васил Макаринов, 2009 год.

Доста хора знаят, че по време на бомбардировките над София, Зала "България" е била силно поразена. Поразен (или дори направо напълно унищожен) е бил и построеният преди няколко годин орган "Sauer" ("Зауер"). За жалост възстановяването на инструмента е било напълно невъзможно. Тук Ви представяме една от малкото останали негови снимки.
По всички личи, че органът е бил съвсем различен от днешния - тръбите, които са по фасадата му били единствено с декоративна фукнция, а действителните тръби са били зад ажурната решетка зад и около тях. Но различията не се изчерпват само с външният облик - инструментът е бил с изцяло романтическо звучене на регистрите, а един от werk-овете е бил разположен високо горе. Днес можем само да си представяме ангелското усещане, породено от музиката, идваща сякаш от небесния свод!
Факт, който трябва да се спомене е, че трактурата е била електро-пневматична, което е позволявало мобилност и независимост на шпилтиша от цялата конструкция, но и нещо повече - пневматиката предполага закъснение на звука, което напълно кореспондира със замечтания и копнежен дух на музиката на Романтизма.
Изключително интересна е била реакцията на хората, които са имали възможността да слушат както стария "Sauer", така и построения (чак) през 1974 г. "Schuke" и да ги сравнят. Според разкази на проф. Нева Кръстева (тя свири на новия орган от построяването му) старите софиянци, с които е разговаряла, са били озадачени от значително по-острия тембър на новопостроения инструмент. И това всъщност е съвсем резонно - органът на "Shuke" има изключително качествен звук, но е много различен от стария - той е предимно с барокова насоченост. Днес единственият романтичен орган в България се намира в русенската катедралата "Св. Павел от Кръста" (за повече информация - тук).

Кратка история:
След завършването на строителните работи по зала България през 1936г., е поръчан и орган от франкфуртската органостроителна форма “Sauer”, който на следващата 1937г е построен и открит. По това време в България вече има три органа в католическите катедрали в Пловдив, София и Русе, но това е първият голям концертен орган. Със воите четири мануала и 72 регистъра до момента това е най-големият орган, съществувал някога на нашата територия.
Злощастната дата на разрушаването на инструмента е 22 май 1944, по време на бомбардировките.

Няма коментари: