30 октомври 2010

Концерт "Музика на Европа"

На 31ви октомври от 19 часа в католическа катедрала "Св. Йосиф" в София ще се състои третият концерт от проекта "Музика на сферите" - "Музика на Европа".

Участват: Хор "Колегиум музикум" с диригент Теодора Димитрова, Дамски камерен хор Музика антика при читалище "Проф. Андрей Стоянов"

дирифент - Йосиф Герджиков

Миглена Павлова - сопран
Ивайло Донков - тенор
Янко Маринов - бас
Калин Панайотов - обой
Ана Иванова - цигулка
Катя Вълева - виола
Вежен Резашки - фагот
Ян Донев - тромпет
Станисава Георгиева и Александра Кремъкова - континуо

ПРОГРАМА

Marc-Antoine Charpentier (1643 – 1704) /Марк-Антоан Шарпантие
Te Deum laudamus - Тебе Бога хвалим
Prelude ( химн на European Broadcasting Union и Eurovision)


George Frideric Handel (1685 – 1759) / ГЕОРГ ФРИДРИХ ХЕНДЕЛ

Chandos anthem I - O be joyful in the Lord. Psalm 100. HWV 246

Чандос антем I - Възкликнете Господу, цяла земьо! Псалом 99

1. Symphony. Adagio Allegro

2. Solo and Chorus. Allegro
O be joyful in the Lord, all ye lands:
Възкликнете Господу, цяла земьо!

3. Chorus. Allegro
Serve the Lord with gladness, and come before his presence with a song.
Служете Господу с веселие; идете пред лицето му с възклицание!

4. Duet. Andante
Be ye sure that the Lord he is God; it is he that hath made us, and not we ourselves; we are his people, and the sheep of his pasture.
Познайте, че Господ е Бог, че Той ни е създал, и ние сме Негови – Негов народ и овци на Неговото паство.

5. Chorus. Alla breve, moderato
O go your way into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise; be thankful unto him, and speak good of his Name.
Влизайте в Неговите порти със славословие, в Неговите двори – с хваление. Славете Го, благославяйте Името Му,
6. Trio. Adagio
For the Lord is gracious, his mercy is everlasting; and his truth endureth from generation to generation.
Защото Господ е благ: Неговата милост е вечна, и Неговата истина е в род и род.

7. Chorus. Allegro
Glory be to the Father, glory be to the Son: and to the Holy Ghost!
Слава на Отца и Сина и Светия Дух,

8. Chorus. Allegro
As it was in the beginning, is now and ever shall be: word without end. Amen.
Сега и всякога и во веки веков. Амин.


Henry Purcell (1659 – 1695) / Хенри Пърсел

Come, ye Sons of Art (Birthday ode composed for the birthday of Queen Mary, 30 April 1694) Z 323
Елате, Вий синове на изкуството! (Ода за рождения ден на кралица Мери, 30 април 1694)
1. Sinfonia
2. Ritornello, tenor and chorus, Come ye Sons of Art
3. duet, Sound the trumpet
4. Ritornello and chorus, Come ye Sons of Art
5. Tenor solo and ritornello, Strike the viol, touch the lute
6. Bass solo and chorus, The day that such a blessing gave
7. Soprano solo, Bid the virtues, bid the graces
8. Bass solo, These are the sacred charms
9. Soprano and bass duet and chorus, See Nature, rejoicing

George Frideric Handel / ГЕОРГ ФРИДРИХ ХЕНДЕЛ

Хор „Аллелуя” от ораторията „Месия”
Hallelujah Chorus from Messiah, HWV 56

Няма коментари: