06 април 2011

Сборник с доклади, посветени на органа и акапелния хор

Вече е факт сборникът "Акапелният хор и органът. Източно-западни проекции" с докладите от конференцията по повод откриването на новия Steinhoff орган в НМА. Публикуваните текстове са изключително разнообразни като тематика и гледна точка, тъй като авторите им са с най-различни интереси, което определя множеството своеобразни подходи към темата.

Съдържание на сборника:

1) The a capella choir and (or) the organ - Neva Krysteva

2)Neubau der Übungsorgel in der Nationalen Musikakademie Sofia - Jens Steinhoff

3) Überarbeitung der Jemlich-Orgel im großen Saal der Nationalen Musikakademie Sofia - Jens Steinhoff

4) Orgelbau Jens Steinhoff, Schwörstadt/Deutschland - Liane Kingler

5) Органното изкуство в България - възможност за развитието му? - Стефан Далчев

6) Begegnung mit Bulgarien - Hilde Fey

7) Историческият "Voit" орган в Русе от 1907г. - Христо Бъжев

8) Българската музика за орган и хор: Първата българска органова конференция - Сабин Леви

9) Акапелна музика и орган - традиция и съвременност - Велин Илиев

10) Трифон Силяновски: Репресия и орган - Наташа Япова

11) Органът в оратория "Христос" от Лист - Петя Цветанова

12) Музиката за консорт от виоли през елизабетинската епоха в Англия и нейните паралели като полифонична техника - Емил Михов

13) Stylus Phantasticus - Hans-Ulrich Funk

14) Термини за описание на българското народно многогласие и органа - опит за паралел между част от явленията при многогласието и инструмента орган - Мануела Стойкова

15) Бортнянски и неговите хорови концерти - между източната и западноевропейската музикална традиция - Стилияна Баракова

16) Електронният орган и тръбният орган - среща на традицията и съвременните технологии - Лилия Кукучева

17) Добрата темперация и системата Valotti - Камен Петев

18) Някои паралели между византийските паралаги методи и западните трактати с диминуции - Янко Маринов

19) Органът - пространство и звук. Архитектурни и живописни решения - Васил Макаринов

Няма коментари: