31 май 2011

Workshop на д-р Волфганг Райзингер

В рамките на ММФ "Софийски музикални седмици", в сътрудничество с НМА "Панчо Владигеров" и органиста Велин Илиев се организира среща - Workshop с австрийския органист д-р Волфганг Райзингер. Тя ще се проведе на 12 юни 2011 от 10 до 13 ч. в концертната зала на НМА "Панчо Владигеров". Желаещите да участват трябва да подготвят произведения или тема, която ги интересува в рамките на 15 мин. и да се регистрират с e-mail адрес velin_iliev@abv.bg (писмото да съдържа име, e-mail адрес на участника и автор и произведение). За подготовка на участниците ще бъде осигурено времето между 8 и 10 ч. сутринта на 12.06.2011. Тази среща ще се осъществи при наличие на достатъчен брой желаещи и е освободена от всякакви такси.

Няма коментари: