03 ноември 2014

Проф. д-р Нева Кръстева: "Бахтин, Достоевски и музикалното"

Днес, на 3 ноември, проф. д-р Нева Кръстева говори на тема "Бахтин, Достоевски и музикалното" към българско общество "Достоевски". Докладът представи един изключително интересен музиковедски прочит на литературните похвати и доказа, че между различните изкуства границите лесно се размиват.


Тук можете да намерите аудиоапис от доклада:

и от въпросите след това:   


Няма коментари: