04 декември 2010

СЪОБЩЕНИЕ относно докладите от конференцията

Моля, всички участвали в конференцията по повод откриването на новия орган в НМА да представят докладите си в електронен вид на езика, на който са четени на е-mail: makarinov@abv.bg.

Няма коментари: