04 декември 2010

Интервю с проф. Нева Кръстева по БНТ

В периода от 9:00 до 10:00 на 8-ми декември (Празника на студентите) органистката Нева Кръстева ще говори за своята многогодишна преподавателска дейност и за наболените въпроси на висшето образование.

Няма коментари: